Haiti Digital

From TGIF
Jump to: navigation, search

TalkGroup 3720

TG3720 First Haitian Talkgroup on TGIF NETWORK


Byenvini sou Talkgroup Haiti Digital TG3720!

Sou group sa wap ka pale ak radyoamatè Ayisyen ki tou patou sou planèt la. Nou pale kreyòl Ayisyen, konsa ou ka vini pratike lang Kreyòl Ayisyen si w vle.

Vil: Pétion-Ville

Peyi: Ayiti

Welcome to Haiti Digital TG3720! Here, you will find Haitian amateur radio operators. We QSO in Haitian Creole language, if you want to practice Haitian Creole, you are welcome here to do so.

City: Petion-Ville

Country: Haiti


- WIRES-X ROOM: 40912

Follow us on Twitter: twitter.com/HH2MJF